La tampografia consisteix en gravar una placa de ferro amb el dibuix desitjat. Aquesta placa es submergeix en tinta per a que el tampó de goma quedi impregnat amb el dibuix de la placa de ferro i s’apliqui sobre el producte seleccionat.

La tampografia la recomanem en casos de productes que tinguin una superfície de marcatge petita, com bolígrafs o clauers, entre d’altres.